İnfeksiya Nəzarətinə Dəstək Xətti
  • Xəstəxanalar üzrə infeksiyon kontrol baxışının həyata keçirilməsi
  • Dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya məhsullarının standartlara uyğun istifadəsinin təşkil edilməsi
  • İNDX sahəsində peşəkar mütəxəssislər tərəfindən təlimlərin keçirilməsi

  • Servis